Nationella Diabetes Teamet

Nationella Diabetes Teamet är en paraplyorganisation som inkluderar

– Diabetesförbundet
– Svensk Förening för Diabetologi
– Barnläkarföreningen
– Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
– Dietisternas riksförbund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *