Om Nationella diabetesteamet

Nationella Diabetesteamet, NDT , är en politiskt obunden sammanslutning som samlar profession och patientföreträdare i frågor om diabetes.
NDT arbetar för att sprida information och kunskap om diabetes, samt verka för god vård och ökad livskvalitet hos personer med diabetes.

Nationella diabetesteamet är en paraplyorganisation som består av:

– Diabetesförbundet
– Svensk Förening för Diabetologi
– Barnläkarföreningen
– Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
– Dietisternas riksförbund